การแต่งกายของนักกีฬาที่เข้าการแข่งขันในกีฬามวยปล้ำและการชั่งน้ำหนักในกีฬามวยปล้ำ

ในกีฬาแต่ละประเภทย่อมมีการแต่งกายและชุดที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ความเหมาะสมของกีฬานั้นๆในวันนี้เราจึงยกตัวอย่างการแต่งกายของนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬามวยปล้ำว่าชุดนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างและมีข้อกำหนดเกี่ยวกับชุดอย่างไรมารวมในบทความนี้

ในการแข่งขันนั้นนักกีฬาต้องโกนหนวดให้สั้น ถ้ามีเคราต้องเป็นเคราที่ไว้มานานแล้ว ส่วนลักษณะต่างๆของชุดนั้นเราจะมาอธิบายทีละส่วนดังนี้

  1. ชุดแข่งขัน

ชุดแข่งขันต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์ UWW ที่เป็นชุดชิ้นเดียวกันตามสีที่กำหนด คือ แดงหรือน้ำเงิน โดยในชุดนั้นห้ามมีทั้งสองสีอยู่ในชุดเดียวกัน นักกีฬานั้นจะต้องสวมชุดที่มีสัญลักษณ์ประเทศของตนที่หน้าอก และมีชื่อย่อประเทศอยู่ด้านหลัง ขนาดไม่เกิน 10 x 10 ซม.

  1. การโฆษณาบนชุดนักกีฬา

นอกเหนือจากการแข่งของโอลิมปิคสามารถติดชื่อของผู้ให้การสนับสนุนไว้ที่ด้านหลังของชุดได้ หรือจะที่ปลายขาของชุด แต่ต้องมีขนาดสูงไม่เกิน 6 ซม.

  1. เครื่องป้องกันหู

ต้องใช้เครื่องป้องกันหูที่ได้รับการยอมรับจากสหพันธ์ และจะต้องไม่มีส่วนผสมของวัสดุที่เป็นโลหะหรือวัสดุที่แข็ง โดยสามารถสั่งให้นักกีฬาที่มีผมยาวเกินไปสวมใส่ได้

  1. รองเท้า

นักกีฬาต้องสวมรองเท้ามวยปล้ำหุ้มข้อ ห้ามมีส้น มีปุ่ม มีเข็มขัด หรือโลหะ รองเท้าที่ใช้อาจเป็นแบบไม่มีเชือก หากมีเชือกต้องคาดปิดด้วยเทปเพื่อป้องกันการหลุด

ในขั้นตอนการชั่งน้ำหนักนั้นก่อนเวลา 12.00 น.หัวหน้าคณะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาที่สมบูรณ์แล้วให้กับฝ่ายจัดการแข่งขัน ของวันที่มีการชั่งน้ำหนัก  จากนั้นจะไม่มีการให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายชื่อที่ส่งไปแล้ว ในการชั่งน้ำหนักของแต่ละรุ่นจะชั่งก่อนวันที่แข่งขัน 1 วัน จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที และนักกีฬาแต่ละคนจะสามารถชั่งน้ำหนักในการแข่งขันได้แค่รุ่นน้ำหนักเดียวเท่านั้น นักกีฬาที่ยังไม่ได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์จะไม่อนุญาตให้ชั่งน้ำหนัก และการตรวจร่างกายนั้นจะต้องทำให้เสร็จก่อนการชั่งน้ำหนักเป็นเวลา 15 นาที โดยนักกีฬาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวก่อนเข้ารับการตรวจและชั่งน้ำหนักทุกครั้ง และการชั่งน้ำหนักต้องชั่งระหว่างที่ใส่ชุดมวยปล้ำเท่านั้น นักกีฬาที่แพทย์พบว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายจะไม่อนุญาตให้ชั่งน้ำหนัก นักกีฬาที่เข้าทำการชั่งน้ำหนักนั้นจะต้องมีสุขภาพที่ดี ต้องตัดเล็บให้สั้น  ในระหว่างที่รอชั่งน้ำหนักสามารถลองชั่งดูก่อนได้ และถ้านักกีฬาแต่กายไม่เป็นไปตามระเบียบก็จะไม่อนุญาตให้นักกีฬาชั่งน้ำหนักจนกว่าจะปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

Scroll to Top